Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả

 • CFO Capital
 • Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 07/03/2019
Grocery

Course Description

Giới thiệu

Ngày nay, nguồn nhân lực được xem như một tài sản quan trọng, đóng góp rất lớn vào hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp. Việc quản trị nguồn lực con người đóng một vai trò rất quan trọng trong toàn bộ chiến lược kinh doanh. Vì vậy, các nhà quản lý cần quan tâm việc bồi dưỡng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự để có thể đưa doanh nghiệp đi đến thành công trong tương lai.

Thông qua Khóa học “Khóa học Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu quả”, CFO Capital mong muốn mang đến cho các chủ doanh nghiệp những kiến thức quản trị cốt lõi và kỹ năng quản lý thiết yếu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, phát triển quan hệ thông qua môi trường học tập, trao đổi đa chiều.

Mục tiêu 

Khóa học nhằm mục đích cung cấp / hỗ trợ thêm cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ năng cần thiết để phát triển kỹ năng lãnh đạo trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, vào cuối khóa học, học viên có thể

 • Mô tả các trường phái Lãnh đạo khác nhau qua các thời kỳ nhằm giúp chúng ta hiểu được điều gì tạo nên một nhà Lãnh đạo xuất chúng.
 • Hiểu và biết cách điều chỉnh phong cách lãnh đạo của mình phù hợp kết hợp với tình huống và tính cách của nhân sự từ đó có thể nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ.

Đối tượng

Những người đang nắm giữ những vị trí quan trọng điều hành chủ chốt của doanh nghiệp

Nội dung

 1. Thảo luận : Câu nói Quản trị của Peter Drucker
 2. Sự khác biệt giữa Quản Lý & Lãnh đạo
 3. Nguyên lý tảng băng
 4. Những lý do chính khiến nhà Lãnh đạo thất bại.
 5. Lãnh đạo trọng tâm hành động
 6. Sự kết nối & hỗ tương giữa Mục đích Doanh nghiệp & mục tiêu cá nhân
 7. Điểm mạnh thế mạnh nhân viên
 8. Công thức chiến lược FREE chia sẻ nhân viên để họ phát huy điểm mạnh.
 9. Thảo luận tình huống “ Cân bằng trong Lãnh đạo “.
 10. Giao tiếp trong Lãnh đạo.
 11. Làm thế nào để kết nối ở cấp độ cao.
 12. Giao tiếp hiệu quả trong Lãnh đạo.
 13. Cách thức Giao tiếp triển khai tầm nhìn Doanh nghiệp theo Giáo sư John Kotter ( Đại học Havard )
 14. Thuyết thiên hướng.
 15. Lãnh đạo dựa trên việc ra quyết định.
 16. Phong cach Lãnh đạo theo mạng lưới quản lý
 17. Bài tập : Trắc nghiệm cá nhân mô hình T&P.
 18. Lãnh đạo của Paul Hersey và Ken Blanchard.
 19. Vai trò Lãnh đạo theo 3 E.
 20. Lãnh đạo bản thân.
 21. Lãnh đạo cấp độ 5
 22. Một số học thuyết Lãnh đạo thập niên 2000 ( chia sẻ của Ron A Renooij )

Liên hệ

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính