Kỹ năng sử dụng Wacom

  • Trung Tâm Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên
  • 06/03/2019
Short-term Design

Course Description

- Khóa học Kỹ năng sử dụng Wacom là khóa học bổ trợ cho các bạn đã có kiến thức về Thiết kế đồ họa bao gồm sử dụng Illustrator và Photoshop

- Khóa học giúp các bạn thao tác thiết kế nhanh hơn khi ứng dụng vẽ trên bảng vẽ điện tử

- Làm tiền đề để các bạn tham gia vào lĩnh vực thiết kế mới, thích ứng tốt với xu hướng: Digital Painting

NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA KHÓA HỌC: 

- Ứng các thao tác trên công cụ thiết kế Photoshop, Illustrator và phát triển lên bậc công nghiệp đồ họa

- Nắm bắt nhuần nhuyễn kỹ năng sử dụng bảng vẽ điện tử và brush thay cho chuột thông thường 

- Khởi đầu cho định hướng tham gia ngành nghề thiết kế cập nhật công nghệ, phù hợp xu hướng: Digital Painting