Design cho Marketer

  • Trung Tâm Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên
  • 06/03/2019
Short-term Design

Course Description

- Khóa học giới thiệu những nguyên lý cơ bản trong thiết kế, kiến thức mỹ thuật ứng dụng dành cho marketer. 

- Hướng dẫn kỹ năng cơ bản sử dụng 2 công cụ Illustrator và Photoshop

- Phù hợp cho các bạn có định hướng hoặc đang làm việc trong khối ngành Marketing -  Truyền thông,... 

NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA KHÓA HỌC: 

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản trong thiết kế: bố cục, cách phối màu, kết hợp text trong thiết kế

- Kỹ năng sử dụng cơ bản 2 công cụ chính trong thiết kế: Illustrator, Photoshop

- Có khả năng chuyển ý tưởng của bạn thành sản phẩm thiết kế sau khóa học 

- Nâng cao khả năng nhận xét, đánh giá các sản phẩm thiết kế, dễ dàng truyền đạt ý tưởng cho designer nhằm phục vụ cho công việc Marketing. 

- Chứng nhận khóa học Thiết kế cho Marketer do trung tâm tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên cấp.