Kỹ năng quản lý và giám sát bán hàng

 • Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa
 • 112, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 - TP.HCM
 • 06/03/2019
Long-term Retail Grocery

Course Description

SAU KHÓA HỌC BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC:

 • Có kỹ năng THUYẾT PHỤC và GIAO TIẾP hiệu quả.
 • Có kỹ năng ĐÀO TẠOHUẤN LUYỆN nhân viên.
 •  Kỹ năng LÀM VIỆC NHÓM, xây dựng phát triển đội ngũ
 •  Khả năng CHỊU ĐƯỢC ÁP LỰC công việc cao, làm việc độc lập.
 •  Kỹ năng PHÂN TÍCHXỬ LÝ tình huống, GIẢI QUYẾT vấn đề hiệu quả
 • Trở thành người NĂNG ĐỘNG, NHIỆT TÌNH, TRUNG THỰC cởi mở và có trách nhiệm với công việc được giao.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Nâng cao nhận thức và tinh thần cho các nhân viên sale

 • Định hướng cho nhân viên sale
 • Chân dung và cuộc sống của một người sale xuất sắc
 • Có lòng tin vào công ty, sản phẩm và bản thân
  • Sale bằng con tim
  • Thái độ quyết định tất cả
  • Những qui luật và bí quyết cốt lõi của việc sale
  • Cảm xúc và tâm lý người mua suốt tiến trình sale và khi ra quyết định mua
  • 
 Những điều tâm niệm của người sale
  • Lấy việc phục vụ khách hàng làm phương châm sống và làm việc

2. Bán hàng và hành vi mua hàng

 • Tổng quan về hoạt động bán hàng
 • Phân tích nhu cầu của khách hàng
 • Những hành vi mua hàng của khách
 • Những ảnh hưởng từ môi trường
 • Phân tích những tác động từ đặc điểm của người mua
 • Phân tích quy trình ra quyết định
 • Phân tích các phản ứng về sự lựa chọn sản phẩm

3. Nhận thức về vai trò quản lý hiện đại

 • Quản lý công việc, nhưng bạn phải lãnh đạo con người
 • Nắm bắt tâm lý người khác qua các mô hình tâm lý
 • Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng lên người khác
 • Bạn là người lan tỏa thái độ, vậy luôn sống tích cực
 • Lãnh đạo là phải tạo ra sự thay đổi
 • Quan hệ và phát triển con người
 • Những hiểu biết sai lầm về sale có thể làm tiêu hao năng lượng của bạn

 4. Hoạt động chào – bán hàng và trưng bày

 • Chu trình bán hàng
 • Phân tích những hoạt động trong chu trình bán hàng
 • Giai đoạn trước, trong và sau khi chào hàng
 • Vai trò của việc trưng bày sản phẩm
 • Những phương pháp trưng bày sản phẩm hiệu quả

5. Các kỹ năng của Sales manager 

 • Nhân viên sale mong đợi gì từ người Sales manager của mình?
 • Nuôi dưỡng hoài bão và đặt mục tiêu
 • Tuyển dụng những người Sale giỏi nhất
 • Quản lý và khích lệ đội ngũ
 • Tạo động lực và truyền cảm hứng cho đội ngũ
 • Giám sát công việc của nhân viên Sale
 • Đào tạo & hướng dẫn kèm cặp (coaching)
 • Tổ chức cuộc họp sale vui vẻ và hiệu quả

6. Một số kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 

 • Kỹ năng thăm dò nhu cầu
 • Kỹ năng nói câu lợi ích
 • Những yêu cầu khi trình bày lợi ích
 •  Kỹ năng thuyết phục trong bán hàng
 • Kỹ năng xử lý phản đối
 • Phản đối sẽ mở ra những cơ hội
 • Vai trò của trình bày trong bán hang

 7. Những kỹ năng quản lý bán hàng

 •  Kỹ năng chuyển mục đích thành mục tiêu
 • Kỹ năng thúc đẩy chỉ tiêu bán hàng
 • Phân biệt hiệu quả và hiệu năng
 • Kỹ năng hoạch định bán hàng
 • Vai trò của việc quản lý thời gian
 • Chu kỳ của năng lực cá nhân
 • Kỹ năng quản lý địa bàn
 • Vai trò của quản lý địa bàn
 • Đánh giá năng lực lãnh đạo
 • Lựa chọn phong cách lãnh đạo
 • Kỹ năng theo dõi, quản lý công nợ bán hàng
 • Kỹ năng đàm phán thương lượng trong bán hàng

8. Quản trị bán hàng

 • Xây dựng mục tiêu bán hàng
 • Quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng
 • Hoạch định chiến lược bán hàng
 • Tổ chức cơ cấu bán hàng
 • Xác định quy mô của lực lượng bán hàng
 • Xây dựng chính sách bán hàng
 • Phân bổ chỉ tiêu bán hàng
 • Triển khai bán hàng qua kênh phân phối
 •  Đánh giá hiệu quả công tác bán hàng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Chiến lược bán hàng
 • Quản lý khách hàng trọng tâm

9. Marketing dành cho qun lý bán hàng

 • Quản trị Marketing dành cho bán hàng
 •  Mối quan hệ giữa Marketing và Sales trong kinh doanh
 • 4P và 4C trong marketing
 •  Trade Marketing hiệu quả
 •  Tình huống phối hợp giữa sales và marketing