Tiếng Anh chuyên ngành Logictisc

 • Viện Logistics Việt Nam
 • Tầng 25, Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh. Tp. HCM
 • 26/03/2019
Long-term Inventory

Course Description

Anh ngữ từ lâu đã trở thành ngôn ngữ quốc tế trong mọi ngành nghề, và đặc biệt đối với ngành Logistics. Thành thạo Anh ngữ thương mại và kỹ thuật chuyên ngành Logistics còn có thể giúp chúng ta mở cánh cửa ra thế giới, và hơn thế nữa bảo đảm sự thành đạt trên con đường sự nghiệp. Chương trình huấn luyện Anh ngữ thương mại - kỹ thuật chuyên ngành Logistics sẽ đem đến cho người học những ứng dụng thực tiễn vào công việc logistics hằng ngày. Hai khóa đào tạo căn bản và 8 khóa đào tạo chuyên môn trong chương trình bao quát kiến thức tổng quan đồng thời đi sâu vào các chuyên ngành trong tất cả các lĩnh vực của Logistics. Một chương trình đào tạo độc nhất và không thể thiếu đối với việc nâng cao chuyên môn trong ngành Logitics.  

 • Phí đào tạo: 2.500.000VND/module
 • Thời gian học: 18:30 - 20:30

1.                   Lớp thứ 2, 4,6 2.                   Lớp thứ 3, 5, 7

 • Ngôn ngữ: Anh ngữ (Giảng viên nước ngoài)
 • Giáo trình học bằng tiếng Anh (do giảng viên VIL biên soạn)
 • Giáo trình tham khảo: OXFORD Business English - English for Logistics (Marion Grussendorf)
 • Chứng chỉ sau khóa học được cấp bởi Viện Logistics Viết Nam (VIL)
 • Địa điểm học: Viện Logistics Viết Nam (VIL)
 • Chương trình gồm:

1. English for Logistics - Basic: gồm 1 module bắt buộc và 4 module tự chọn Kiểm tra đầu vào: Pre-test Level 1 (Vui lòng mở bằng trình duyệt Mozilla Firefox)   2. English for Logistics - Advanced: hoàn tất chương trình basic và 5 module còn lại Kiểm tra đầu vào: Pre-test Level 2 (Vui lòng mở bằng trình duyệt Mozilla Firefox)