Quản trị doanh nghiệp hiệu quả

  • Viện Logistics Việt Nam
  • Tầng 25, Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh. Tp. HCM
  • 26/03/2019
Long-term Inventory

Course Description

Vấn đề văn hóa doanh nghiệp đang ngày càng thu hút được sự chú ý của các nhà quản lý. Không phải ngẫu nhiên mà văn hóa doanh nghiệp được xem là một trong những vấn đề mấu chốt trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp, là cơ sở hình thành các lợi thế cạnh tranh, tạo nên sự khác biệt của doanh nghiệp trên thương trường. Một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp chính là truyền thông nội bộ, với vai trò vừa là động lực vừa là công cụ triển khai chiến lược kinh doanh.

Module : VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ & QUI TRÌNH LÀM VIỆC GIAO TIẾP & DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC LÃNH ĐẠO: KĨ NĂNG & PHONG CÁCH