Chương trình Chuyên viên Logistics

  • Viện Logistics Việt Nam
  • Tầng 25, Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh. Tp. HCM.
  • 26/03/2019
Long-term Inventory

Course Description

Trong Chương trình này học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về thương mại quốc tế. Qua đó học viên có cách nhìn toàn diện hơn đối với hoạt động logistics như là một hoạt động cơ bản không thể thiếu và có ảnh hưởng trực tiếp hiệu quả của hoạt động thương mại quốc tế, kinh doanh xuất nhập khẩu.   Đối tượng tham dự là những người trong ngành tham gia để bổ sung kiến thức nền tảng hay những người muốn khởi nghiệp, tham gia kinh doanh trong lĩnh vực Logistics.

Học phí: 16.200.000VNĐ/khóa gồm 9 module

Thời gian: Thứ bảy & Chủ nhật: học nguyên ngày, từ 8h30’- 16h30’ Ngôn ngữ: Tiếng Việt Tài liệu: Tiếng Việt Chứng chỉ: VIL cấp ngay sau khi kết thúc chương trình Địa điểm: Viện Logistics Viết Nam (VIL)   MODULE Module 1: CÁC VẤN ĐỀ NGOẠI THƯƠNG Module 2: VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Module 3: GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Module 4: VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ Module 5: BẢO HIỂM HÀNG HÓA, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI & TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA NGƯỜI CHUYÊN CHỞ Module 6: GIAO NHẬN HÀNG HÓA VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN Module 7: GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ - C/O Module 8: CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS Module 9: LOGISTICS VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS Module 10: VẬN CHUYỂN CONTAINER ĐƯỜNG KHÔNG - ĐƯỜNG BIỂN MODULE 11: NGHIỆP VỤ ĐÓNG CONT CONSOL AN TOÀN, HIỆU QUẢ