Khóa Học Phân Tích Báo Cáo Tình Chính

 • KSS Education Center
 • Số 36 Đào Duy Từ, P5, Q.10, TP.HCM
 • 21/03/2019
Ngắn hạn Đầu tư/ Tài chính/ Chứng khoán

Thông tin Khóa đào tạo

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phân tích báo cáo tài chính là nghệ thuật phiên dịch số liệu, là việc phân tích và giải thích các báo cáo tài chính thành những thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định tài chính. Việc này không những đòi hỏi kiến thức hiểu biết nhất định về tài chính - kế toán, về quản trị kinh doanh mà còn yêu cầu những kỹ năng mang tính hệ thống và logic hết sức đặc thù. Tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều bạn chưa hiểu hết ngọn ngành các số liệu trong báo cáo tài chính, vì vậy KSS VIETNAM khai giảng khóa học "Phân tích báo cáo tài chính". Khóa học sẽ giúp học viên hiểu được vai trò của phân tích Báo cáo Tài chính cũng như sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật phân tích tài chính thông dụng và mới nhất...

- Nhận chứng chỉ do Đại học Kinh Tế TP.HCM cấp.

- Tham quan sàn giao dịch thực tế.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

 • Giúp học viên có được những kiến thức thực tiễn về cách lập và phân tích các báo cáo tài chính.
 • Biết cách sử dụng báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để tính toán các tỷ số tài chính.
 • Tính toán tác động của thuế và đòn bẩy tài chính đối với suất sinh lợi từ vốn sở hữu của công ty thông qua sử dụng phép phân tích thành phần tỷ số.
 • Đo lường hiệu quả hoạt động của công ty thông qua sử dụng các tỷ số sử dụng tài sản khác nhau.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

BUỔI 1 & 2:

Chủ đề:

 • Giới thiệu BCTC
 • Giới thiệu phân tích BCTC

Nội dung:

 • Đối tượng sử dụng thông tin BCTC
 • Yêu cầu chất lương thông tin trên BCTC
 • Hệ thống BCTC
 • Mục đích phân tích BCTC
 • Nội dung phân tích BCTC
 • Phương pháp phân tích BCTC
 • Qui trình phân tích BCTC

BUỔI 3:

Chủ đề: Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh

Nội dung:

 • Phân tích cấu trúc tài chính
 • Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh

BUỔI 4 & 5:

Chủ đề: Phân tích tình hình và khả năng thanh toán

Nội dung:

 • Phân tích tình hình thanh toán
 • Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn
 • Phân tích khả năng thanh toán dài hạn

BUỔI 6:

Chủ đề: Phân tích hiệu quả kinh doanh

Nội dung:

 • Phân tích khái hiệu quả kinh doanh
 • Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
 • Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn

BUỔI 7:

Chủ đề: Phân tích các chủ đề đặc biệt

Nội dung:

 • Phân tích dưới góc độ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
 • Phân tích dấu hiệu khủng hoảng tài chính

BUỔI 8:

Chủ đề: Đánh giá khái quát tình hình tài chính

Nội dung: Đánh giá khái quát tình hình tài chính

GIẢNG VIÊN: Ths. Nguyễn Trần Thái Hà

Thạc sỹ tài chính – Ngân hàng, tu nghiệp tại Đại học Lund, Thụy Điển. Thầy Hà hiện đang giảng dạy môn Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và Thẩm định dự án đầu tư. Thầy có nhiều năm làm việc ở Sở Tài chính TPHCM, Ủy ban nhân dân thành phố, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM, có được nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực thẩm định giá, thẩm định dự án và phân tích báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp vừa và lớn.

KHAI GIẢNG: 26/03/2019 , 6h30-9h tối thứ 357

HỌC PHÍ: 2,5 tr

ƯU ĐÃI: 1,8 tr

ĐỊA ĐIỂM HỌC: ĐH Kinh Tế Tp.HCM, Số 36 Đào Duy Từ, P5, Q.10, TP.HCM