Làm Chủ Giao Tiếp Và Thương Lượng

 • Train The Trainer
 • 04 Nguyễn Đình Chiểu. Q.1. TP.HCM
 • 14/03/2019
Short-term Grocery

Course Description

LÀM CHỦ GIAO TIẾP VÀ THƯƠNG LƯỢNG

I. MỤC TIÊU

 • Xác định các chuẩn mực và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp hiệu quả và không hiệu quả;
 • Nhận biết các hình thức giao tiếp và các kênh giao tiếp;
 • Nhận ra ưu điểm và khuyết điểm của bản thân trong giao tiếp và sự ảnh hưởng đến các cá nhân khác;
 • Thể hiện nghệ thuật giao tiếp để thành công trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong công việc và cuộc sống
 • Nắm vững các khái niệm, các hình thức thương lượng thành công
 • Hiểu rõ cơ sở của thương lượng là hợp tác, nói cách khác là “hai bên cùng thắng”, thay vì cạnh tranh nhau.
 • Nắm vững và vận dụng quy trình thương lượng
 • Ứng phó được những tình huống phát sinh từ phía khách hàng.
 • Nắm nhiều cơ hội thành công trong các cuộc thương lượng dựa vào việc vận dụng các chiến thuật từ các tình huống được đưa ra giải quyết tại buổi học.
 • Hoàn thiện những kỹ năng cần có của một người giảm sát thành công.

II. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Chương trình thiết kế dành cho Quản lý, giám sát bán hàng, cửa hàng trưởng.

III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

 • Khóa học được thiết kế trong 2 ngày. Suy ngẫm -> rút ra bài học từ trải nghiệm/ kinh nghiệm của người học
 • Tương tác, thảo luận và thực hành
 • Trải nghiệm thực tế
 • Ví dụ minh họa và bài tập nhóm
 • Trò chơi liên quan

IV. NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: TRỞ THÀNH GIÁM SÁT/ CỬA HÀNG TRƯỞNG THÀNH CÔNG

Phần 2: GIAO TIẾP 360 ĐỘ

 • Giao tiếp và các nguyên tắc giao tiếp để thành công
 • Các hình thức giao tiếp và trở ngại trong giao tiếp
 • Giao tiếp ứng xử theo từng phong cách giao tiếp – 360 đô

PHẦN 3: THƯƠNG LƯỢNG THÀNH CÔNG

 • Các yếu tố làm nên cuộc thương lượng thành công
 • Lên kế hoạch thương lượng
 • Các kỹ thuật sử dụng trong thương lượng

PHẦN 4: TRẢI NGHIỆM “CHIẾN THẮNG CUỘC THƯƠNG LƯỢNG”

PHẦN 5: QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ

ƯU ĐÃI CHUNG

 • Ưu đãi 5% khi đăng ký 1 học viên và hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra
 • Ưu đãi 10% khi đăng ký từ 3 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra
 • Ưu đãi 15% khi đăng ký từ 5 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra