Khóa học Piano Quy chuẩn

  • Học viện âm nhạc Seami
  • 135-39 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh
  • 13/03/2019
Long-term

Course Description

Khóa học Piano quy chuẩn

Chạm tay lên phím đàn và phiêu thôi nào 

PIANO QUY CHUẨN 1 

Lộ trình tháng thứ 1:

W1: Giới thiệu về đàn piano, cách ngồi, để tay trên phím đàn, số ngón tay. Giới thiệu vị trí nốt Đô, rê, mi, fa, sol ký hiệu và vị trí trên đàn
W2 : Giới thiệu ký hiệu và trường độ nốt đen, trắng, tròn. Áp dụng với ký hiệu 5 nốt nhạc đô, rê, mi, fa, sol là C, D, E, F, G theo nốt đen, trắng, tròn. Bài tập : Con chim ri theo ký hiệu nốt C D E F G
W3 : Giới thiệu khuông nhạc và khóa sol. Vị trí nốt C D E F G trên khuông nhạc. Áp dụng bài Ode to joy
W4 : Giới thiệu khóa Fa. Vị trí nốt C D E F G trên khuông nhạc khóa Fa. Áp dụng bài Love me tender

Lộ trình tháng thứ 2: 

W5 : “JINGLE BELL” – 2 tay áp dụng khóa sol khóa fa. Giới thiệu quãng 4 và quãng 5
W6 : “BROTHER JOHN” – Hợp âm CMajor
W7 : “Here’s a happy song”,luyện tập tay phải với hợp âm CMajor.
W8 : “MERRILY WE ROLL ALONG”, vị trí nốt B (SI) trên khuông nhạc khóa Fa. Hợp âm G7

Lộ trình tháng thứ 3: 

W9: “LARGO” ôn tập hợp âm CMajor, G7
W10: “MARY ANN”, vị trí nốt B (SI) trên khuông nhạc khóa Sol
W11: Nhịp 2/4, 3/4, 4/4 và nốt trắng chấm. “WHAT CAN I SHARE”. 
W12: Dấu nối và dấu luyến. Vị trí nốt A (LA) trên khuông nhạc khóa Fa, Hợp âm FMajor. “WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN” 

Kết thúc khóa học:  

Hoàn thành khóa học Piano quy chuẩn 1, học viên sẽ:
- Đọc nốt, xác định vị trí, ký hiệu tên nốt si, đô, rê, mi, fa, sol của khóa sol - khóa fa trên khuông nhạc (khóa sol – đô 4 / Khóa fa – đô 3)
- Biết nhạc lý căn bản: trường độ của nốt đen, trắng, trắng chấm, tròn. Ký hiệu dấu lặng đen, trắng, tròn
- Khuông nhạc, ký hiệu khóa sol – khóa fa, dấu quay lại 

PIANO QUY CHUẨN 2

Lộ trình tháng thứ 1: 

W1: Vị trí nốt A (LA) trên khuông nhạc khóa Sol, Hợp âm FMajor. “WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN”
W2: Vị trí nốt B A B C D trên khóa sol – khóa fa. “LOVE SOMEBODY”
W3: “A FRIENDS LIKE YOU”, củng cố đọc nốt, và nắm vị trí nốt G A B C D trên khuông nhạc.
W4: Giới thiệu về dấu thăng, áp dụng bài “MONEY CAN’T BUY EVERYTHING”

Lộ trình tháng thứ 2: 

W5: Ôn tập về dấu thăng, áp dụng bài “LITTLE RIVER FLOWING”, “QUIET THOUGHTS” và bài “STAR QUEST” 
W6: Giới thiệu dấu giáng, áp dụng bài “A LITTLE LATIN” 
W7: Ôn tập 2 dấu hóa: dấu thăng, dấu giáng. Áp dụng bài “STOMPIN”
W8: Hợp âm G Major & D7 khóa Fa. Áp dụng bài “THE CUCKOO”

Lộ trình tháng thứ 3: 

W9: Hợp âm G Major & D7 khóa sol, áp dụng cho bài “ HARP SONG”; Giới thiệu Pedal và cách sử dụng
W10: Vị trí nốt E (MI) trên khuông nhạc khóa Fa, áp dụng cho bài “BEAUTIFUL BROWN EYES”
W11: Vị trí nốt E (MI) trên khuông nhạc khóa Sol, áp dụng cho bài “ALPINE MELODY”
W12: Hợp âm C Major, G, D7. Ôn tập với bài tập/71 

Kết thúc khóa học:  

Sau khóa học, học viên sẽ được:
- Củng cố khả năng đọc nốt nhạc, đánh 2 tay trôi chảy với các bài trình độ khó hơn
- Biết nhạc lý căn bản: dấu hóa (dấu thăng – giáng), ô nhịp, số chỉ nhịp, vạch nhịp

Học phí:

2,880,000 VND/ tháng 

2 buổi/tuần. Hoàn thành từng lộ trình chỉ trong thời gian 1-2 tháng 

Địa chỉ: 

- 7A/2 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1
- 25 Nguyễn Hữu Thọ, Q. 7 
- 31/09 Nguyễn Đình Khơi, Q. Tân Bình
- 135-39 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh
- 350C Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình
- 66 đường D, LakeView City, An Phú, Q.2
- 150 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú