Pháp Luật Kinh Doanh Dành Cho Nhà Quản Lý Doanh Nghiệp

  • TT Đào tạo - Đại học Luật HCM
  • Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
  • 11/03/2019
Short-term Executive Management

Course Description

PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. ĐỐI TƯỢNG HỌC

- Lãnh đạo các doanh nghiệp (Thành viên Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ...), Trưởng, Phó các bộ phận trong doanh nghiệp, như Phòng kinh doanh, Phòng vật tư ...

- Cá nhân có nhu cầu bổ sung kiến thức pháp luật kinh doanh để thành lập doanh nghiệp;

- Các đối tượng khác có nhu cầu;

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Gồm các chuyên đề sau:

- Chuyên đề 1: Pháp luật về doanh nghiệp, thương mại và đầu tư: các loại hình Doanh nghiệp, các cơ cấu tổ chức, quản lý Doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ, các hoạt động thương mại, các hình thức đầu tư

- Chuyên đề 2: Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh – thương mại và phòng ngừa rủi ro;

- Chuyên đề 3: Pháp luật về mua bán sáp nhập doanh nghiệp và nhượng quyền thương mại

- Chuyên đề 4: Pháp luật về thuế (thuế gia trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên …) và các thủ tục về thuế liên quan đến doanh nghiệp;

- Chuyên đề 5: Pháp luật lao động trong hoạt động quản lý nhân sự tại doanh nghiệp;

- Chuyên đề 6: Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

3. THỜI GIAN HỌC

- Thời lượng học: 2,5 tháng (28 buổi);

- Thời gian học: Từ 18h00 đến 20h00 các buổi tối thứ 2, 4, 6

4. HỌC PHÍ

5.000.000 đồng/khóa/học viên (Học ​​phí bao gồm Tài liệu, Chứng chỉ phí và Phòng học máy lạnh).

5. CHỨNG CHỈ

Do Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cấp, có giá trị toàn quốc.