Pháp Luật Doanh Nghiệp, Thương Mại Và Đầu Tư

  • TT Đào tạo - Đại học Luật HCM
  • số 02 – 04 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4, Tp. HCM
  • 11/03/2019
Short-term Legal

Course Description

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

1. ĐỐI TƯỢNG HỌC:

- Cán bộ, nhân viên phụ trách pháp chế của doanh nghiệp; nhân viên kinh doanh đang làm việc tại phòng kinh doanh của các doanh nghiệp; cán bộ phòng dự án của các doanh nghiệp;

- Học viên có nhu cầu tìm hiểu pháp luật để tự thành lập, điều hành và quản lý doanh nghiệp (Start up).

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Gồm các chuyên đề sau:

Pháp luật về đầu tư:

Tìm hiểu về các hình thức đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành:

- Thành lập tổ chức kinh tế (doanh nghiệp) 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài;

- Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;

- Đầu tư theo hình thức các Hợp đồng như: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) hoặc Hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng, chuyển giao, kinh doanh (BTO) hoặc Hợp đồng xây dựng, chuyển giao (BT);

- Đầu tư phát triển kinh doanh;

- Đầu tư mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư;

- Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

Chính sách ưu đãi của nhà nước về địa bàn, lĩnh vực đầu tư đối với các hình thức đầu tư trực tiếp.

Thủ tục cấp phép đầu tư và liên hệ cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư đối với các hình thức đầu tư trực tiếp.

Pháp luật doanh nghiệp:

Tìm hiểu những quy định mới nhất của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp về:

- Tìm hiểu các loại hình doanh nghiệp và quy chế pháp lý của các loại hình doanh nghiệp;

- Cơ cấu tổ chức hoạt động của các loại hình doanh nghiệp (công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, nhóm công ty…);

- Xác định quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện doanh nghiệp trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tìm hiểu quy định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

Pháp luật thương mại:

Tìm hiểu quy định của pháp luật luật thương mại về:

- Hoạt động mua bán hàng hóa trong nước, mua bán hàng hóa quốc tế; Hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại; Hoạt động xúc tiến thương mại; Hoạt động trung gian thương mại...

- Vận dụng quy định của Luật thương mại và Bộ luật dân sự trong việc soạn thảo hợp đồng thương mại liên quan đến mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp;

- Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại.

3. THỜI GIAN HỌC:

1 tháng - Học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6

4. HỌC PHÍ:

1.500.000 đồng/khóa/học viên(Học phí đã bao gồm Tài liệu, Phí cấp chứng chỉ và phòng học máy lạnh)

5. CHỨNG CHỈ:

Do Trường Đại học Luật Tp. HCM cấp, có giá trị toàn quốc.

6. ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Tại Cơ sở 1 – Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02 – 04 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4, Tp. HCM