Phương pháp hướng dẫn kèm cặp nhân viên

  • Trường Đào Tạo Kỹ năng Quản lý SAM
  • 643 Điện Biên Phủ, phường 1, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • 11/03/2019
Short-term Management General Labor

Course Description

Bạn không hài lòng vì kết quả làm việc của nhân viên mình, vì hễ có sự cố, là y như rằng nhân viên gặp bạn cũng với một câu hỏi: “Ý sếp thế nào?”. Chẳng bao giờ nhân viên động não trước những giải pháp, mà chỉ làm theo kiểu “người đưa tin”! Ngay cả khi bạn đã đưa giải pháp rồi, nhân viên cũng không dám thực hiện. Sự thiếu tự tin và tính ỷ lại của nhân viên làm bạn phiền lòng. Nhân viên không hoàn thành mục tiêu, thì bạn cũng bị ảnh hưởng theo. Có cách nào vừa nhanh vừa hiệu quả giúp bạn cải thiện kết quả công việc của nhân viên hơn không?

Chương trình đào tạo khóa học “Kèm cặp nhân viên" – Tăng sự tự tin và tính chủ động ở nhân viên sẽ trả lời câu hỏi này.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Các cấp lãnh đạo và quản lý Doanh nghiệp. Các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ban/bộ phận trong Doanh nghiệp. Những cá nhân muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng này.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Nhận rõ lợi ích của việc kèm cặp nhân viên đem lại cho người quản lý. Phân tích điều gì hạn chế nhân viên bộc lộ tiềm năng của mình tại nơi làm việc. Áp dụng những công cụ và kỹ năng để kèm cặp nhân viên. Thực hiện các bước duy trì hoạt động kèm cặp trong công tác của người Quản lý.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

- Các chuyên gia của SAM với những kinh nghiệm thực tiễn tại các nhà máy, xí nghiệp hàng đầu sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng hữu ích nhất.

- Học viên sẽ được tham gia những bài tập cụ thể mà các chuyên gia đưa ra từ thực tiễn để học viên thực hành, vận dụng tại lớp giúp nâng cao kỹ năng, chuyên môn .

- Học viên trao đổi, chia sẽ và đưa ra những thắc mắc để các chuyên gia hỗ trợ, giải đáp

GIẢNG VIÊN

Giảng viên Business Edge, Better Work, những người có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước. Giảng Viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giúp người học giải quyết những khó khăn ngay tại lớp học.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO 4 buổi (2 ngày)

HỌC PHÍ: 2.000.000 VNĐ