Áp dụng luật lao động tại doanh nghiệp

  • BCC - Đào tạo và Tư vấn Nhân sự
  • Lầu 1, Tòa nhà TPP - 141 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
  • 11/03/2019
Short-term General Labor

Course Description

Giới thiệu về chương trình

hammer-706117.jpg

Khóa học "Áp dụng luật lao động tại Doanh nghiệp" - là khóa học dành cho Nhân viên/Chuyên viên Nhân sự; Chuyên viên phụ trách Quan hệ lao động; Các cấp quản lý trực tiếp. Đây là những đối tượng thường xuyên làm các công việc ký kết, thanh lý hợp đồng lao động; xử lý kỷ luật lao động;...

Giao kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật; chi trả trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại trách nhiệm vật chất … đúng Luật lao động là những nội dung thiết yếu của khóa học “Áp dụng Luật lao động tại doanh nghiệp” do giảng viên BCC - Luật sư Nguyễn Thị Hồng Mai giảng dạy sẽ giúp bạn tự tin thực hành chính sách nhân sự tại doanh nghiệp.

Mục tiêu của chương trình

Sau khi kết thúc chương trình học viên sẽ:

♦ Giải thích đúng những nội dung cơ bản của Bộ luật lao động và áp dụng pháp luật lao động một cách “dĩ bất biến ứng vạn biến” vào các tình huống nhân sự.

♦ Áp dụng phù hợp những kinh nghiệm vào việc ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, kỹ luật lao động.

♦ Tránh được rủi ro về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và thúc đẩy hành động phù hợp pháp luật lao động tại Doanh nghiệp.

Đối tượng tham dự

♦ Nhân viên hành chính nhân sự, Chuyên viên nhân sự

♦ Trưởng phòng Nhân sự cần nắm rõ cách áp dụng luật lao động

♦ Cấp quản lý có trách nhiệm đàm phán về hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật nhân viên

Phương pháp đào tạo

♦ Giảng viên đưa ra tình huống thực tế và tạo nhu cầu học.

♦ Học viên thảo luận, làm việc theo nhóm, thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

♦ Trên cơ sở những khám phá và những trải nghiệm thực hành của học viên, giảng viên đúc kết và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm giúp học viên làm chủ kiến thức và cách làm để áp dụng hiệu quả vào công việc.