Kỷ luật lao động và quản lý thôi việc

  • BCC - Đào tạo và Tư vấn Nhân sự
  • Lầu 1, Tòa nhà TPP - 141 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
  • 11/03/2019
Short-term General Labor

Course Description

job.jpg

Khóa học "Kỉ luật lao động và quản lý thôi việc" - là khóa học dành cho Nhân viên/Chuyên viên Nhân sự; Chuyên viên phụ trách Quan hệ lao động; Các cấp quản lý trực tiếp. Đây là những đối tượng thường xuyên làm các công việc ký kết, thanh lý hợp đồng lao động; xử lý kỷ luật lao động;...

Giao kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật; chi trả trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, xử lý kỷ luật lao động, tiếp nhận thông tin, xử lý, theo dõi bàn giao công việc, thanh toán chế độ khi thôi việc, lưu hồ sơ nhân viên là những nội dung thiết yếu của khóa học “Kỉ luật lao động và quản lý thôi việc” sẽ giúp bạn tự tin thực hành chính sách nhân sự tại doanh nghiệp.

Lợi ích:

Sau khi tham dự khóa học Nghề Nhân Sự tại BCC, học viên sẽ:

  • Biết triển khai thực hiện và kiểm soát quá trình tuân thủ nội quy quy định và tổ chức xử lý kỷ luật theo đúng nội quy lao động và quy định của pháp luật
  • Biết tiếp nhận thông tin, xử lý, theo dõi bàn giao công việc, thanh toán chế độ khi thôi việc, lưu hồ sơ nhân viên một cách chuyên nghiệp

Đối tượng

♦ Nhân viên hành chính nhân sự, Chuyên viên nhân sự

♦ Trưởng phòng Nhân sự cần nắm rõ cách áp dụng luật lao động

♦ Cấp quản lý có trách nhiệm đàm phán về hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật nhân viên

Chuyên gia:

Ông Bùi Đức Chính - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nhân Lực BCC
Bà Lê Thị Kim Oanh - Tư vấn Cao cấp - Nhân sự & Phát triển Năng Lực Tổ chức
Bà Nguyễn Thị Hồng Mai - Giám Đốc Pháp Chế, Đào Tạo Tập đoàn Đất Xanh