Quản Lý Hiệu Quả Công Việc Theo Mô Hình Thẻ Điểm Cân Bằng “BSC&KPI”

 • CFO Capital
 • Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 07/03/2019
Executive Management General Labor

Course Description

Giới thiệu 

Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất theo mô hình “BSC & KPI” (Balanced Score Cards & Key performance Indicators) được các chuyên gia nhận diện là một trong những công cụ quản trị mục tiêu hiệu quả nhất trên thế giới.

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy việc triển khai thực hiện đúng, đủ mô hình BSC & KPI sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp chuyển hóa mục tiêu chiến lược doanh nghiệp xuống các phòng ban một cách nhất quán, từ đó phát triển chi tiết xuống từng cá nhân trong doanh nghiệp các chỉ số đo lường hiệu suất một cách định lượng, đo đếm được.

Triển khai thành công mô hình BSC & KPI sẽ đảm bảo doanh nghiệp có được một hệ thống đo lường hiệu quả mục tiêu chiến lược tổ chức một cách toàn diện nhất.

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp cơ hội tiếp nhận sự chia sẻ từ Chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam, thông qua Khóa học chuyên sâu về “Quản lý hiệu quả công việc theo mô hình Thẻ Điểm Cân Bằng BSC & KPI”.Bằng kinh nghiệm huấn luyện & tư vấn triển khai thực tế thành công cho hàng loạt các doanh nghiệp có quy mô ngàn tỷ. Với thời lượng 02 ngày, các nội dung đúc kết đặc sắc nhất được chuyển tải chắc chắn sẽ giúp học viên nắm bắt các kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn quý báu nhằm triển khai một cách chính xác, nhanh nhất và đặc biệt có thể áp dụng ngay vào doanh nghiệp của mình.

Mục tiêu

 • Hệ thống hóa các kiến thức tổng quan về BSC & KPI;
 • Ứng dụng BSC & KPI vào hoạch định chiến lược kinh doanh trong Doanh nghiệp
 • Áp dụng BSC & KPI để quản trị mục tiêu kinh doanh phù hợp với các doanh nghiệp;
 • Thiết lập BSC & KPI để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên;
 • Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ trên cơ sở BSC & KPI;
 • Xây dựng từ điển năng lực để đánh giá hoàn thiện KPI;
 • Sử dụng BSC & KPI để nâng cao năng lực quản lý điều hành tại Doanh nghiệp;

Đối tượng

 • Chủ doanh nghiệp;
 • Hội đồng thành viên;
 • Hội đồng quản trị;
 • Ban Giám đốc;
 • Ban điều hành;
 • Giám đốc tài chính;
 • Giám đốc Nhân sự;
 • Trưởng phòng Nhân sự;
 • Cán bộ quản lý trung;
 • Cá nhân/ nhóm được giao nhiệm vụ thực hiện xây dựng KPIs…;
 • Những ai quan tâm đến cân bằng mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc.

Nội dung 

 1. Những vấn đề của Quản lý hiệu quả công việc;
 2. Quy trình triển khai thực tiễn hệ thống quản trị hiệu suất BSC/KPI;
 3. Chủ đề chiến lược & bản đồ chiến lược;
 4. Thiết kế Mục tiêu công ty theo Thẻ điểm cân bằng;
 5. Xây dựng các chỉ số đo lường, chỉ tiêu, ngưỡng;
 6. Cách phát triển Mục tiêu công ty xuống phòng ban;
 7. Hoàn thiện chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) cấp phòng ban;
 8. Xây dựng chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) cá nhân;
 9. Ứng dụng kết quả đánh giá BSC/KPI trong quản trị nhân sự;
 10. Chia sẻ case thực tế triển khai thành công;
 11. Thảo luận các tình huống thực tế tại doanh nghiệp

Liên hệ

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính