Xây dựng Hệ Thống Tiền Lương theo Giá trị và Năng lực

 • CFO Capital
 • Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 07/03/2019
Executive Management General Labor

Course Description

Giới thiệu 

“Trả lương đúng người, đúng việc” là chính sách nhân sự chuẩn mực của mọi doanh nghiệp, nhưng để thực hiện được điều này một cách chính xác, bài bản thì vẫn còn đó nỗi trăn trở của hầu hết doanh nghiệp.

Việc xác định giá trị vị trí công việc hay tiền lương theo năng lực luôn là mối quan tâm hàng đầu không chỉ của “dân” C&B (Compensation And Benefit – Lương thưởng & Phúc lợi) mà còn của các Lãnh đạo doanh nghiệp với những câu hỏi cần tìm lời giải đáp:

 • Làm sao để lượng hóa được giá trị vị trí công việc?
 • Làm sao để  trả lương đúng giá trị công việc?
 • Làm sao để  trả lương đúng năng lực?
 • Làm sao để  trả lương đúng người?
 • Doanh nghiệp có đang trả lương quá cao hay quá thấp so với thị trường?
 • Mô hình chi trả lương nào là tối ưu về hiệu suất và chi phí?
 • Chiến lược lương thưởng và phúc lợi để thu hút, gìn giữ người tài?
 • ……………

Mục tiêu 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:

 • Tự thiết kế được Hệ thống tiền lương chuyên nghiệp cho doanh nghiệp
 • Tạo cho học viên có được tầm nhìn sâu, rộng về các hoạt động của doanh nghiệp để từ đó có các đề xuất đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, nâng cao giá trị bản thân trong doanh nghiệp
 • Có điều kiện tiếp cận với rất nhiều Phương pháp luận tiên tiến không chỉ được sử dụng cho việc xây dựng hệ thống lương mà còn áp dụng cho nhiều hệ thống Quản trị khác.

Đối tượng 

 • Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành;
 • Giám đốc Nhân sự;
 • Trưởng phòng Nhân sự;
 • Các cá nhân khác có quan tâm.

Nội dung

 • Tổng thể về hệ thống thu nhập
 • Tổng thể về các bước hình thành hệ thống tiền lương
 • Mô hình tổng thể về hệ thống tiền lương
 • Phân loại hệ thống chức danh công việc
 • Phương pháp tính điểm cho các yếu tố đánh giá
 • Phân tích công việc của các vị trí/ chức danh
 • Xây dựng bảng tính Giá trị công việc cho tất cả Vị trí/ chức danh của doanh nghiệp
 • Tinh chỉnh hệ thống điểm, ráp nối với bảng Khảo sát lương
 • Phương pháp điều chỉnh lương cho từng cá nhân sau khi hệ thống lương mới hoàn thành

Chia sẻ cách thức ứng dụng hệ thống lương khi có các trường hợp:

 • Điều chỉnh lương do kiêm nhiệm tạm thời
 • Điều chỉnh lương do thay đổi cơ cấu
 • Điều chỉnh lương khi Năng lực thay đổi
 • Điều chỉnh lương khi Vị trí thay đổi
 • Điều chỉnh lương khi các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động vào doanh nghiệp

Liên hệ

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính