Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech

3 khóa đào tạo của Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech

Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech 212 - 214 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3
18/03/2019
Dài hạn
Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế ADSE là chương trình được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu nhu cầu và thực trạng của ngành CNTT hiện nay. Chương trình dựa theo tiêu chuẩn của Aptech, trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng xây dựng hệ thống, tự thiết kế nền tảng lập trình, phát triển các phần mềm ứng dụng, cập nhật các công nghệ mới nhất mà doanh nghiệp đang triển khai. Chương trình ADSE nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, rất thuận lợi cho các bạn học viên muốn liên thông lên các trường đại học trong và ngoài nước. Tính năng nổi bật của chương trình ACCP - ADSE - Cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ Java và .NET - Điện toán đám mây: Windows Azure và Google AppEngine - Lập trình mobile: Windows Phone và Google Android - Đồ án phần mềm eProject Cuối mỗi học kỳ, học viên tham gia làm 1 dự án phần mềm theo nhóm (eProject). - eProject mô phỏng quá trình làm dự án trên thực tế, giúp các bạn học viên trải nghiệm môi trường làm việc thật trong doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. - Khi thực hiện dự án, học viên có thể liên lạc với nhau qua Internet mà không cần tập trung tại một địa điểm. Bằng cấp quốc tế Certificate of Proficiency in Information System Management  (CPISM) Thời lượng học 06 tháng (Học kỳ 01) Địa chỉ:  Cơ sở 1: Tòa nhà Aptech, 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Cơ sở 2: Tòa nhà Aptech, 43 Kim Đồng , Hoàng Mai, Hà Nội  Cơ sở 3: Tòa nhà Aptech, 212-214 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM
Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech 212 - 214 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3
18/03/2019
Dài hạn
Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế ADSE là chương trình được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu nhu cầu và thực trạng của ngành CNTT hiện nay. Chương trình dựa theo tiêu chuẩn của Aptech, trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng xây dựng hệ thống, tự thiết kế nền tảng lập trình, phát triển các phần mềm ứng dụng, cập nhật các công nghệ mới nhất mà doanh nghiệp đang triển khai. Chương trình ADSE nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, rất thuận lợi cho các bạn học viên muốn liên thông lên các trường đại học trong và ngoài nước. Tính năng nổi bật của chương trình ACCP - ADSE - Cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ Java và .NET - Điện toán đám mây: Windows Azure và Google AppEngine - Lập trình mobile: Windows Phone và Google Android - Đồ án phần mềm eProject Cuối mỗi học kỳ, học viên tham gia làm 1 dự án phần mềm theo nhóm (eProject). - eProject mô phỏng quá trình làm dự án trên thực tế, giúp các bạn học viên trải nghiệm môi trường làm việc thật trong doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. - Khi thực hiện dự án, học viên có thể liên lạc với nhau qua Internet mà không cần tập trung tại một địa điểm. Bằng cấp Quốc tế Diploma in Information System Management  (DISM) Thời lượng học 12 tháng (Học kỳ 01 & 02)   Địa chỉ:  Cơ sở 1: Tòa nhà Aptech, 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Cơ sở 2: Tòa nhà Aptech, 43 Kim Đồng , Hoàng Mai, Hà Nội  Cơ sở 3: Tòa nhà Aptech, 212-214 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM
Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech 212 - 214 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3
18/03/2019
Dài hạn
Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế ADSE là chương trình được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu nhu cầu và thực trạng của ngành CNTT hiện nay. Chương trình dựa theo tiêu chuẩn của Aptech, trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng xây dựng hệ thống, tự thiết kế nền tảng lập trình, phát triển các phần mềm ứng dụng, cập nhật các công nghệ mới nhất mà doanh nghiệp đang triển khai. Chương trình ADSE nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, rất thuận lợi cho các bạn học viên muốn liên thông lên các trường đại học trong và ngoài nước. Tính năng nổi bật của chương trình ACCP - ADSE - Cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ Java và .NET - Điện toán đám mây: Windows Azure và Google AppEngine - Lập trình mobile: Windows Phone và Google Android - Đồ án phần mềm eProject Cuối mỗi học kỳ, học viên tham gia làm 1 dự án phần mềm theo nhóm (eProject). - eProject mô phỏng quá trình làm dự án trên thực tế, giúp các bạn học viên trải nghiệm môi trường làm việc thật trong doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. - Khi thực hiện dự án, học viên có thể liên lạc với nhau qua Internet mà không cần tập trung tại một địa điểm. Bằng cấp Quốc tế Advanced Diploma in Software Engineering  (ADSE) Thời lượng học 30 tháng (04 Học kỳ)  Địa chỉ:  Cơ sở 1: Tòa nhà Aptech, 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Cơ sở 2: Tòa nhà Aptech, 43 Kim Đồng , Hoàng Mai, Hà Nội  Cơ sở 3: Tòa nhà Aptech, 212-214 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM