Train The Trainer

5 course(s) at Train The Trainer

Train The Trainer 04 Nguyễn Đình Chiểu. Q.1. TP.HCM
14/03/2019
Short-term
KỸ NĂNG QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI I. MỤC TIÊU – Nâng cao tính sẵn sàng thay đổi cùng tổ chức – Định hướng, quản lý được sự thay đổi – Sử dụng các lý thuyết để áp dụng cho từng sự thay đổi trong tổ chức – Lập kế hoạch, đánh giá sự thay đổi trong thời kỳ mới II. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN Đội ngũ nhân viên. III. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học: – Lý thuyết kết hợp với thực hành. – Thảo luận nhóm & trình bày. – Thực tập. IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Sự cần thiết của thay đổi – Đánh giá sự khác biệt về kinh tế xã hội VN giữa hiện tại và 10 năm trước – Đánh giá sự thay đổi về công nghệ giữa hiện tại và 5 năm trước – Đánh giá sự thay đổi cá nhân từ 5-7 năm trở lại đây – Sự cần thiết của sự thay đổi – Các ví dụ về sự thay đổi Các tác động của sự thay đổi – Hiểu tiến trình của sự thay đổi – Các loại thay đổi – Thay đổi bị động và các tác động tới cá nhân và tổ chức – Thay đổi chủ động và các hiệu quả với cá nhân và tổ chức – Các bước từ khởi xướng thay đối đến thực hiện thay đổi trong tổ chức – Phân tích các bước: Nên và không nên trong từng bước – Xác định, đánh giá và quản lý rủi ro trong sự thay đổi – Đo lường và đánh giá kết quả của sự thay đổi – Xây dựng văn hóa thay đổi chủ động Xử lý các vấn đề cưỡng lại sự thay đổi – Cưỡng lại là phản ứng tự nhiên của con người (Phản ứng vô thức) – Cưỡng lại có chủ đích tiêu cực – Các lý do cưỡng lại sự thay đổi – Các nguyên tắc để xử lý các nguyên nhân không chịu thay đổi – Để thay đổi diễn ra theo hướng tích cực – Kỹ năng giao tiếp trong thuyết phục người khác thay đổi – Vai trò lãnh đạo trong thúc đẩy tạo cảm hứng trong thay đổi Quản lý Stress trong thay đổi – Hiểu về stress và nguyên nhân tạo nên stress – Các kỹ thuật tự quản lý và làm giảm stress – Các kỹ thuật giúp người khác giảm stress – Các chiến lược về giao tiếp tránh gây stress và tạo kết quả tích cực trong quản lý và tác động sự thay đổi Kế hoạch hành động – Những nội dung chính cần nhớ và thực hiện sự thay đổi – Cam kết và cách thực hiện cam kết thay đổi sau đào tạo ƯU ĐÃI CHUNG – Ưu đãi 5% khi đăng ký 1 học viên và hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra – Ưu đãi 10% khi đăng ký từ 3 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra – Ưu đãi 15% khi đăng ký từ 5 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra
Train The Trainer 04 Nguyễn Đình Chiểu. Q.1. TP.HCM
14/03/2019
Short-term
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN Bạn thường phải đối mặt với các “deadline”, thường xuyên phải giải quyết rất nhiều vấn đề trong quỹ thời gian hạn hẹp của mình. Bạn thường xuyên phải đem việc về nhà làm nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ thời gian. Bạn có bao giờ tự hỏi Do mình thực sư quá nhiều việc? Hay do mình không biết cách sắp xếp công việc để có đủ thời gian cho bản thân mình không? Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu cá nhân của mình nhưng vẫn có thể duy trì được cuộc sống cân bằng, thì khóa học “Quản lý thời gian” của VMP sẽ hỗ trợ bạn. I. MỤC TIÊU – Nhận biết tầm quan trọng của việc quản lý thời gian để đạt được mục tiêu cá nhân & cân bằng cuộc sống. – Nắm vững các phương pháp & công cụ quản lý thời gian trong công việc. – Có giải pháp cụ thể cho những yếu tố gây lãng phí thời gian II. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN Nhân viên /Chuyên viên hành chính/ Giám sát. III. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO Các phương pháp đào tạo sau đây được áp dụng để chuyển tải nội dung khóa học: – Lý thuyết kết hợp với thực hành. – Thảo luận nhóm & trình bày. – Thực tập. IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. Tổng quan về Quản lý thời gian – Một số định nghĩa về thời gian. – Ba đặc điểm của thời gian. – Tính toán thời gian trong 1 tuần của bạn: • Thời gian dành cho công việc. • Thời gian dành cho các hoạt động ngoài công việc. – Làm thế nào để quản lý thời gian hiệu quả. – Lợi ích khi quản lý thời gian. 2. Các phương pháp quản lý thời gian – Một số thói quen khi sử dụng thời gian cần lưu ý. – Nguyên tắc PARETO – 80:20 trong quản lý thời gian – Nguyên tắc EISENHOWER trong quản lý thời gian dựa theo độ quan trọng & độ khẩn cấp của công việc. 3. Quản lý những yếu tố gây lãng phí thời gian Yếu tố bên ngoài – Không thể nói “không”. – Nói chuyện lâu trên điện thoại. – Khách viếng thăm đột xuất. – Giấy tờ, thư từ, công văn, Email quá nhiều trong ngày. Yếu tố bên trong – Chỗ làm việc bừa bộn. – Trì hoãn công việc. – Tính cầu toàn – Thích mọi việc đều hoàn hảo – Giao tiếp kém. 4. Quy trình quản lý thời gian – Bước 1: Xác định những mục tiêu cần đạt. • Phân biệt giữa mục đích & mục tiêu. • Công thức SMART khi thiết lập mục tiêu. – Bước 2: Lên kế hoạch thực hiện. 5. Các công cụ quản lý thời gian – Sử dụng mẫu TO DO LIST trong quản lý công việc. – Lập thời khóa biểu tháng / tuần hiệu quả. – Quản lý thời gian trong ngày. ƯU ĐÃI CHUNG – Ưu đãi 5% khi đăng ký 1 học viên và hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra – Ưu đãi 10% khi đăng ký từ 3 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra – Ưu đãi 15% khi đăng ký từ 5 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra
Train The Trainer 04 Nguyễn Đình Chiểu. Q.1. TP.HCM
14/03/2019
Short-term
LÀM CHỦ GIAO TIẾP VÀ THƯƠNG LƯỢNG I. MỤC TIÊU Xác định các chuẩn mực và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp hiệu quả và không hiệu quả; Nhận biết các hình thức giao tiếp và các kênh giao tiếp; Nhận ra ưu điểm và khuyết điểm của bản thân trong giao tiếp và sự ảnh hưởng đến các cá nhân khác; Thể hiện nghệ thuật giao tiếp để thành công trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong công việc và cuộc sống Nắm vững các khái niệm, các hình thức thương lượng thành công Hiểu rõ cơ sở của thương lượng là hợp tác, nói cách khác là “hai bên cùng thắng”, thay vì cạnh tranh nhau. Nắm vững và vận dụng quy trình thương lượng Ứng phó được những tình huống phát sinh từ phía khách hàng. Nắm nhiều cơ hội thành công trong các cuộc thương lượng dựa vào việc vận dụng các chiến thuật từ các tình huống được đưa ra giải quyết tại buổi học. Hoàn thiện những kỹ năng cần có của một người giảm sát thành công. II. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN Chương trình thiết kế dành cho Quản lý, giám sát bán hàng, cửa hàng trưởng. III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH Khóa học được thiết kế trong 2 ngày. Suy ngẫm -> rút ra bài học từ trải nghiệm/ kinh nghiệm của người học Tương tác, thảo luận và thực hành Trải nghiệm thực tế Ví dụ minh họa và bài tập nhóm Trò chơi liên quan IV. NỘI DUNG CHÍNH Phần 1: TRỞ THÀNH GIÁM SÁT/ CỬA HÀNG TRƯỞNG THÀNH CÔNG Phần 2: GIAO TIẾP 360 ĐỘ Giao tiếp và các nguyên tắc giao tiếp để thành công Các hình thức giao tiếp và trở ngại trong giao tiếp Giao tiếp ứng xử theo từng phong cách giao tiếp – 360 đô PHẦN 3: THƯƠNG LƯỢNG THÀNH CÔNG Các yếu tố làm nên cuộc thương lượng thành công Lên kế hoạch thương lượng Các kỹ thuật sử dụng trong thương lượng PHẦN 4: TRẢI NGHIỆM “CHIẾN THẮNG CUỘC THƯƠNG LƯỢNG” PHẦN 5: QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ ƯU ĐÃI CHUNG Ưu đãi 5% khi đăng ký 1 học viên và hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra Ưu đãi 10% khi đăng ký từ 3 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra Ưu đãi 15% khi đăng ký từ 5 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra
Train The Trainer 04 Nguyễn Đình Chiểu. Q.1. TP.HCM
14/03/2019
Short-term
HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG “ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẤT KỲ TỔ CHỨC MÃI VỤ NÀO ĐIỀU PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CÓ KHẢ NĂNG VÀ ĐƯỢC HUẤN LUYỆN TỐT” I. MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌC Nhằm hệ thống kiến thức và kinh nghiệm kỹ năng huấn luyện nhân viên trên thị trường Cung cấp những kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát huy năng lực của đội ngũ bán hàng Trang bị kiến thức, kỹ năng về huấn luyện nhân viên , xây dựng tinh thần nhóm, xây dựng nhóm vững mạnh nhằm đạt mục tiêu chung. II. MỤC TIÊU Sau khóa học kỹ năng huấn luyện nhân viên , học viên sẽ đạt được: Nắm rõ vai trò và nhiệm vụ của người quản lý bán hàng Nhận thức rõ tầm quan trọng của huấn luyện thực thị trên thị trường Nắm rõ nguyên tắc C.O.A.C.H trong kèm cặp và huấn luyện nhân viên Thực hành được 04 mô hình huấn luyện nhân viên phổ biến cho từng đối tượng và tình huống cụ thể Áp dụng được 03 cách phản hồi xây dựng giúp huấn luyện nhân viên chủ động giải quyết công việc Xây dựng nhóm vững mạnh nhằm đạt mục tiêu chung khi học khóa huấn luyện nhân viên III. PHƯƠNG PHÁP Suy ngẫm -> rút ra bài học từ trải nghiệm/ kinh nghiệm của người học Tương tác, thảo luận và thực hành Ví dụ minh họa và bài tập nhóm Trò chơi liên quan IV. THỜI LƯỢNG & ĐỐI TƯỢNG Chương trình được thiết kế 02 ngày (04 buổi) Chương trình thiết kế dành cho Giám sát bán hàng, Quản lý bán hàng, những ai muốn hệ thống lại những kiến thức và kinh nghiệm giám sát. V. NỘI DUNG CHÍNH Vai trò của người quản lý hiệu quả Nguyên tắc COACH Phân bổ thời gian huấn luyện thực địa với từng loại nhân viên Phương pháp huấn luyện trên thực địa Ôn tập + Q & A Ghi nhận và phản hồi Xây dựng nhóm và phát triển nhân viên với KASH Tiến trình huấn luyện thực địa Thực hành và rút kinh nghiệm Lập kế hoạch áp dụng ƯU ĐÃI CHUNG Ưu đãi 5% khi đăng ký 1 học viên và hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra Ưu đãi 10% khi đăng ký từ 3 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra Ưu đãi 15% khi đăng ký từ 5 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra
Train The Trainer 04 Nguyễn Đình Chiểu. Q.1. TP.HCM
14/03/2019
Short-term
KỸ NĂNG BÁN HÀNG I. MỤC ĐÍCH Hệ thống hóa kinh nghiệm, kỹ năng bán hàng thành quy trình bán hàng hiệu quả trong ngành hàng tiêu dùng nhanh. Giúp gia thăng doanh số và phát triển kinh doanh bền vững. Nhằm trang bị những kỹ năng, kỹ thuật và phương pháp bán hàng hiệu quả nhất trong ngành FMCG. Giúp xây dựng kênh bán hàng và khai thác tối đa doanh thu tại khu vực được giao. II. MỤC TIÊU Sau khóa học kỹ năng bán hàng, học viên sẽ đạt được: Biết được các yếu tố trở thành người bán hàng hiệu quả; Nắm rõ các công cụ bán hàng và sử dụng tối đa các vật dụng bán hàng; Lên kế hoạch bao phủ thị trường thông minh; Thực hiện tốt và chất lượng trong từng bước bán hàng trong quy trình bán hàng của công ty; Trình bày bán hàng và triển khai chương trình khuyến mãi hiệu quả nhất; Nắm được nguyên tắc trưng bày hàng hóa và cách thuyết phục chọn vị trí tốt trên điểm bán; Thực hành 05 bước trình bày thuyết phục đạt hiệu quả cao trong bán hàng; Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và chiến thắng từng điểm bán; Biết cách tiếp cận khách hàng và nắm bắt được nhu cầu của khách hàng; Biết cách xử lý phản đối và từ chối của khách hàng trong các loại phản đối tiêu biểu của ngành III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA Học viên là nhân viên bán hàng/ giám sát bán hàng FMCG, ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ muốn phát triển kỹ năng bán hàng. IV. NỘI DUNG CHÍNH Phần 1: Tư duy đúng để bán hàng thành công trong ngành FMCG Phần 2: Vai trò và yếu tố thành công của người bán hàng Phần 3: Giao tiếp và tiếp cận khách hàng Phần 4: Quy trình bán hàng Phần 5: Lập kế hoạch bán hàng Phần 6: Phương pháp trình bày bán hàng Phần 7: Xử lý phản bác và lập đơn hàng Phần 8: Kết thúc bán hàng Phần 9: Chăm sóc khách hàng ƯU ĐÃI CHUNG Ưu đãi 5% khi đăng ký 1 học viên và hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra Ưu đãi 10% khi đăng ký từ 3 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra Ưu đãi 15% khi đăng ký từ 5 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra