Trung Tâm Tư Vấn Đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu

5 course(s) at Trung Tâm Tư Vấn Đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu

Trung Tâm Tư Vấn Đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, TP.HCM
14/03/2019
Short-term
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KẾ TOÁN VÀ KHAI BÁO THUẾ TRÊN PHẦN MỀM VÀ CHỨNG TỪ THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH (PHIÊN BẢN MỚI NHẤT MISA SME.NET 2017) Giảm 25% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng. Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. => NGÀY KHAI GIẢNG KHÓA MỚI: 05/04/2019 I. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 1. Chương trình dành cho các bạn đang đi làm ở các vị trí kế toán viên phụ trách các phần hành chi tiết (kế toán thanh toán, kế toán vật tư....), kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, chưa nắm vững hoặc yếu kèm các kỹ năng về thực hành kế toán và khai báo thuế. 2. Các bạn sinh viên ngành kinh tế các năm cuối ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; Các sinh viên khối ngành kinh tế (đã học môn kế toán doanh nghiệp) cần bổ sung kỹ năng thực tế làm kế toán doanh nghiệp nhằm tăng cơ hội được tuyển dụng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. 3. Các nhân viên đang đi làm các ngành khác như hành chính, nhân sự, marketing, bán hàng... đã học xong các khóa kế toán doanh nghiệp, cần nâng cao kỹ năng làm kế toán thực tế, nâng cao kiến thức chuyên ngành kế toán doanh nghiệp để chuyển đổi nghề nghiệp sang làm kế toán. 4. Thành viên Ban Giám Đốc, chủ các doanh nghiệp đã học kế toán doanh nghiệp, nay cần nâng cao kiến thức, hiểu sâu chuyên môn kế toán doanh nghiệp để quản lý, hoạch định hoạt động của doanh nghiệp mình. II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH - Trang bị kiến thức thực tế, chuyên sâu về kế toán doanh nghiệp và thuế, tại một doanh nghiệp. - Huấn luyện học viên sử dụng thành thạo, làm chủ phần mềm kế toán. - Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn học viên giải quyết các vấn đề khó mà các bạn gặp phải trong quá trình làm việc thực tế, cập nhật các thông tin mới nhất về kế toán và khai báo thuế. - Kết thúc khóa học, các học viên có khả năng làm tốt công tác kế toán, báo cáo thuế trên máy tính. III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH (Học thực hành hoàn toàn trên máy tính, một người/máy) 1 - Hướng dẫn nguyên tắc hạch toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, cũng như các thủ tục ban đầu khi doanh nghiệp mới thành lập. Hướng dẫn chi tiết theo từng phần hành: Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng; Kế toán mua hàng và công nợ phải trả; Kế toán bán hàng và công nợ phải thu; Kê toán hàng tồn kho; Kế toán công cụ dụng cụ và tài sản cố định; Kế toán giá thành; Kế toán tổng hợp.  2 - Hướng dẫn học viên tạo mới dữ liệu kế toán; Chi tiết như sau: 2.1 - Thông tin dữ liệu : Khai báo tên dữ liệu kế toán, lưu trữ dữ liệu kế toán 2.2 - Thông tin doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại liên hệ... 2.3 - Thông tin lĩnh vực hoạt động: Loại hình doanh nghiệp, các loại nghiệp vụ phát sinh, phương pháp tính giá thành sản phẩm. 2.4 - Thông tin dữ liệu kế toán: Khai báo năm tài chính, khai báo về chế độ kệ toán, khai báo hoá đơn, đồng tiền hạch toán, khai báo hạch toán đa tiền tệ. 2.5 - Khai báo phương pháp hạch toán hàng tồn kho 2.6 - Khai báo phương pháp tính thuế GTGT  3 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán, thiết lập các thông số ban đầu: Danh mục Hệ thống tài khoản; Danh mục Tổ chức Công ty; Danh mục khách hàng; Danh mục nhà cung cấp; Danh mục hàng tồn kho; Danh mục TSCĐ; Danh mục nhân viên; Định khoản kết chuyển....Sao lưu và phục hồi dữ liệu của chương trình; Phân quyền sử dụng và đặt password bảo mật cho dữ liệu kế toán....  4 - Cung cấp cho học viên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp (sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng,... ), phản ánh các hoạt động, nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp. Gồm có: Phiếu thu, phiếu chi tiền mặt; Giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng; Hoá đơn mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định (TSCĐ); Bảng tính khấu hao TSCĐ; Hóa đơn bán hàng; Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên vật liệu; Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho thành phẩm; Chứng từ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Bảng lương tháng; Tờ khai thuế GTGT...  5 - Hướng dẫn học viên nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán từ các chứng từ thực tế nêu trên. Thực hiện nhập dữ liệu tất cả các phần hành, cụ thể như sau: 5.1 - Ngân quỹ 5.2 - Tiền gửi ngân hàng 5.3 - Mua hàng hoá, mua dịch vụ - Công nợ phải trả 5.4 - Bán hàng - Công nợ phải thu 5.5 - Hàng tồn kho 5.6 - Lương và phải trả người lao động 5.7 - Tài sản cố định và công cụ dụng cụ 5.8 - Kế toán thuế 5.9 - Kế toán giá thành 5.10 - Kế toán tổng hợp  6 - Hướng dẫn khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính), lập Báo cáo thuế.  7 - Hướng dẫn khai báo thuế bằng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.4.x; Khai báo thuế qua mạng internet.  8 - Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng, quý; Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng/ quý.  9 - Lập tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tháng/ quý.  10 - Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm, tạm tính thuế TNDN quý; Xác định số thuế doanh nghiệp phải nộp, nộp thuế, miễn giảm thuế, lỗ, chuyển lỗ.  11 - Lập tờ khai thuế môn bài hàng năm.  12 - Hướng dẫn xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế, sự khác nhau giữa doanh thu, chi phí kế toán với doanh thu, chi phí tính thuế thu nhâp doanh nghiệp.  13 - Hướng dẫn đăng ký hóa đơn theo thông tư mới nhất.  14 - Tư vấn học viên cách giải quyết các tình huống thực tế tại doanh nghiệp về Kế toán, Thuế.  15 - Cung cấp, cập nhật các văn bản pháp lý chuyên ngành kế toán, thuế,... IV. THỜI GIAN HỌC: 2 tháng ; (tối 2,4,6 từ 18h00-20h30) hàng tuần V. HỌC PHÍ / KHÓA: 2.900.000 VNĐ - 25% = 2.175.000 VNĐ * VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ CHO HỌC VIÊN Học một chương trình nhận được hai chứng chỉ uy tín 1 - Chứng chỉ thực hành kế toán doanh nghiệp và thuế trên máy tính do Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh cấp. 2 - Ngoài chứng chỉ trên đây, học viên có nhu cầu sẽ đăng ký để được cấp thêm chứng chỉ hoàn thành khóa học sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017, chứng chỉ do Công ty Cổ Phần MISA cấp (có tính phí). IV. CHỨNG CHỈ: Do Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh cấp V. ĐỊA ĐIỂM HỌC: Cơ sở Quận 3: Xem sơ đồ CSQ3 ĐC: Trường THCS COLETTE, Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, TP.HCM (Đối diện tượng đài Thích Quảng Đức) ĐT: (028) 6659 2738 - 2214 2838 Thời gian học: tối 2,4,6 (18h00-20h30) hàng tuần
Trung Tâm Tư Vấn Đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, TP.HCM
14/03/2019
Short-term
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN Giảm 10% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng. Giảm 20% khi đăng ký tại Quận 3, Bình Thạnh, Tân Bình Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. => NGÀY KHAI GIẢNG KHÓA MỚI: 08,09/03/2019 * GIỚI THIỆU & MỤC TIÊU: Để giải quyết vấn đề, bên cạnh yêu cầu đội ngủ công chức ngành Hải quan giỏi nghiệp vụ, thì người khai báo hải quan cũng phải giỏi chuyên môn, am hiểu về chính sách và pháp luật hải quan, xuất nhập khẩu. Nắm bắt cơ hội trên, Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing, Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiêu sinh lớp nghiệp vụ xuất nhập khẩu – hải quan nhằm bồi dưỡng kiến thức và chuyên nghiệp hoá đội ngũ khai báo hải quan cho các doanh nghiệp. * ĐỐI TƯỢNG: Cá nhân, tổ chức đang làm việc hoặc có nhu cầu làm việc trong môi trường xuất nhập khẩu – hải quan. Sinh viên khối ngành kinh tế của trường đại học, cao đẳng có nhu cầu bổ sung kiến thức về nghiệp vụ xuất nhập khẩu và hải quan. I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC: Nghiệp vụ ngoại thương Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms): Học viên sẽ được giới thiệu chung về Incoterms, nội dung của Incoterms (2000 và 2010), những khuyến nghị khi sử dụng Incoterms. Hợp đồng ngoại thương: Học viên sẽ được giới thiệu về hợp đồng ngoại thương bao gồm: cấu trúc của hợp đồng, các điều khoản của hợp đồng, cách thức lập hợp đồng. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu: giới thiêu cho học viên quy trình thực hiện, thực hành soạn thảo hợp đồng xuất khẩu và nhập khẩu. Thanh toán quốc tế Học viên sẽ được giới thiệu về một số phương thức thanh toán phổ biến như: Phương thức thanh toán bằng tiền mặt; Phương thức ghi sổ; Phương thức nhờ thu, Phương thức chuyển tiền, Phương thức giao chứng từ trả tiền, Phương thức tín dụng chứng từ. Các chứng từ thông dụng trong buôn bán quốc tế: Học viên sẽ được giới thiêu và làm quen với các chứng từ trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế như: Invoice, Packing List, C/O, B/L (AWB), ... Vận tải và giao nhận trong xuất nhập khẩu Hướng dẫn các thức làm việc với nhà vận tải, bao gồm các hãng tàu, các công ty logistic, các công ty bảo hiểm, các công ty forder... Đọc hiểu các chứng từ vận tải do nhà vận tải phát hành, theo quy trình xuất nhập khẩu liên quan đến nhà vận tải. Hướng dẫn lập tờ khai, thủ tục hải quan Phân loại hàng hóa: cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về phân loại hàng hóa, áp mã hàng hóa theo hệ thống điều hòa mô tả hàng hóa HS với những nội dung như Công ước HS, cấu trúc của danh mục hàng hóa, danh mục biểu thuế xuất nhập khẩu, hệ thống mã hóa và các quy tắc phân loại nhằm xác định đúng thuế suất của hàng hóa để tính thuế đồng thời đảm bảo thực hiện tốt công tác thống kê thương mại. Trị giá hải quan: cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thuế xuất nhập khẩu; Thuế GTGT; Thuế TTĐB, Luật quản lý thuế: cung cấp chho học viên kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về các loại thuế trong ngành hải quan hiện nay; Thủ tục hải quan điện tử: cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về việc khai báo và làm thủ tục hải quan điện tử. Thực hành khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS: giúp học viên thực hành thành thạo việc khai báo điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS (sử dụng phần mềm của công ty Thái Sơn) Luật thương mại Những quy định chung về luật thương mại. Pháp luật về doanh nghiệp: Các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vôn đầu tu nước ngoài,... Tổ chức lại, giải thể, phá sản. Hợp đồng thương mại: Khái niệm về hợp đồng thương mại, nội dung hợp đồng thương mại, thực hiện hợp đồng thương mại. Giải quyết tranh chấp trong thương mại, các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại. Luật kinh doanh. II. THỜI GIAN HỌC: 3 tháng ( * Thời gian học là dự kiến. ) III. HỌC PHÍ / KHÓA: 1.200.000 VNĐ IV. CHỨNG CHỈ: Do Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh cấp V. ĐỊA ĐIỂM HỌC: Cơ sở Quận 3: Xem sơ đồ CSQ3 ĐC: Trường THCS COLETTE, Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, TP.HCM (Đối diện tượng đài Thích Quảng Đức) ĐT: (028) 6659 2738 - 2214 2838 Thời gian học: tối 2,4,6 (18h00-20h30) hàng tuần
Trung Tâm Tư Vấn Đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, TP.HCM
14/03/2019
Short-term
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TIN HỌC Giảm 20% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng. Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. => NGÀY KHAI GIẢNG KHÓA MỚI: 08/03/2019 * MỤC TIÊU: Sau khi học xong chương trình, học viên có thể: Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp. Thực hiện được việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Hiểu được các kiến thức mới nhất về các luật thuế. Thực hiện được nghiệp vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Sử dụng được một số phần mềm kế toán để thực hiện công việc kế toán trong doanh nghiệp. * ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC: Các học viên muốn tìm hiểu chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, về công việc khai báo thuế để, về thực hiện công việc kế toán và khai báo thuế trên máy tính để có thể trở thành chuyên viên kế toán tin học trong doanh nghiệp. Các nhà quản lý doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, các nhà đầu tư cần hiểu rõ kế toán, thuế và ứng dụng tin học trong kế toán để điều hành, quản lý công việc. Các sinh viên cần hệ thống lại kiến thức đã học, mở rộng kiến thức thực tế về kế toán và ứng dụng tin học trong kế toán để phục vụ tốt hơn cho việc học tại trường và đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC: (Đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC) * Nội dung đào tạo: Kế toán đại cương, Khai báo thuế, Kế toán tài chính, Báo cáo tài chính,Thực hành kế toán trên máy tính. - Kế toán đại cương Bản chất,đối tượng, chức năng và phương pháp hạch toán kế toán. Tổng hợp và cân đối kế toán. Tài khoản – đối ứng tài khoản. Đánh giá các đối tượng kế toán. Chứng từ kế toán và kiểm kê. Sổ kế toán và hình thức kế toán. - Kế toán tài chính doanh nghiệp Tổng quan về kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ. Kế toán tài sản cố định. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa và chi phí hoạt động. Kế toán thuế, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. - Báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính. - Thực hành kế toán trên máy tính Kế toán trên Excel Sử dụng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp Giới thiệu một số phần mềm kế toán thông dụng hiện nay: MISA, ACSOFT,SSP… Đặc biệt cung cấp cho học viên phần mềm kế toán miễn phí. - Khai báo thuế Giới thiệu các luật thuế trong doanh nghiệp Hướng dẫn thực hành lập tờ khai thuế giá trị gia tăng Hướng dẫn thực hành lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân Học viên được học trên bộ chứng từ thực.   II. THỜI GIAN HỌC: 6 tháng III. HỌC PHÍ / KHÓA: 2.200.000 VNĐ - 20% = 1.760.000 VNĐ IV. CHỨNG CHỈ: Do Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh cấp V. ĐỊA ĐIỂM HỌC: Cơ sở Quận 3: Xem sơ đồ CSQ3 ĐC: Trường THCS COLETTE, Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, TP.HCM (Đối diện tượng đài Thích Quảng Đức) ĐT: (028) 6659 2738 - 2214 2838 Thời gian học: tối 2,4,6 (18h00-20h30) hàng tuần
Trung Tâm Tư Vấn Đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, TP.HCM
12/03/2019
Short-term
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI Giảm 20% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng. Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. => NGÀY KHAI GIẢNG KHÓA MỚI: 08/03/2019 * MỤC TIÊU: Ở nước ta thì trong thời gian vừa qua việc điều hành chính sách vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá có ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy sẽ có rất nhiều triển vọng cho sinh viên theo học ngành này. Khóa học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống tài chính và ngân hàng Việt Nam hiện nay. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, những bài học từ thực tế để vận dụng vào lý thuyết đã học, góp phần trang bị những kiến thức nền tảng giúp học viên nhanh chóng tiếp cận và hòa nhập vào môi trường làm việc thực tế sau khi kết thúc khóa học. * ĐỐI TƯỢNG: Khoá học dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp, những người đi làm có nhu cầu trang bị kiến thức về tài chính ngân hàng, muốn tham gia làm việc trong các hệ thống ngân hàng, cũng như các công ty tài chính - chứng khoán. I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC: Tiền tệ Ngân hàng: - Tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, cung cầu tiền tệ, lãi suất, lạm phát, chính sách tiền tệ. Tín dụng Ngân hàng: - Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng, tín dụng ngắn hạn (cho vay ngắn hạn, chiết khấu, bao thanh toán, cho thuê tài chính), tín dụng trung và dài hạn Thị trường chứng khoán: - Tổng quan về thị trường chứng khoán, hàng hóa và giao dịch chứng khoán, thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp và phân tích và đầu tư chứng khoán. Tài chính doanh nghiệp: - Khái niệm tài chính doanh nghiệp, giá trị dòng tiền theo thời gian, lợi nhuận và rủi ro, các nguồn tài trợ của doanh nghiệp, chi phí sử dụng vốn, cơ cấu vốn, đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính. Thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư: - Khái niệm về dự án đầu tư. - Lập hồ sơ dự án đầu tư: + Nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư. + Nghiên cứu khả thi dự án đầu tư. - Thẩm định dự án đầu tư. Thanh toán qua ngân hàng trong nước và quốc tế: - Khái niệm về thanh toán quốc tế, incoterms và hợp đồng thương mại quốc tế, bộ chứng từ, các phương tiện và các phương thức thanh toán quốc tế. * MÔ TẢ KHÓA HỌC: Khóa học bắt đầu bằng các môn học căn bản về tài chính, ngân hàng như tài chính doanh nghiệp, tiền tệ ngân hàng, tín dụng ngân hàng, thị trường chứng khoán. Trong phần đầu tiên này, học viên được giới thiệu những kiến thức thiết yếu nhất về tài chính và ngân hàng. Phần tiếp theo của khóa học tập trung vào phân tích tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp. Nội dung này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp. Phần thứ ba của khóa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, bao gồm: nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, thanh toán qua ngân hàng trong nước và quốc tế, dịch vụ tài chính ngân hàng. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ được các giảng viên có kinh nghiệm truyền đạt kiến thức thực tế thông qua bài tập thực hành ứng dụng lý thuyết, thảo luận chuyên đề và nghiên cứu tình huống về hệ thống tài chính, ngân hàng Việt Nam hiện nay. * PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Phương pháp giảng dạy được thực hiện trên nguyên tắc “cùng tham gia”. Phương pháp này đòi hỏi học viên phải đóng góp một cách tích cực vào tất cả các buổi giảng trên lớp. Bổ sung cho bài giảng là các bài tập, bài nghiên cứu tình huống liên hệ thực tiễn. Học viên sẽ phải sử dụng kiến thức và kỹ năng đã tiếp thu trong bài giảng để làm bài tập và thảo luận trên lớp. Học viên được yêu cầu đọc tất cả các tài liệu trước khi đến lớp, có mặt tại các buổi học, tích cực tham gia thảo luận và hoàn thành tốt các bài tập và bài kiểm tra. II. THỜI GIAN HỌC : 3,5 tháng III. HỌC PHÍ / KHÓA : 1.900.000 VNĐ - 20% = 1.520.000 VNĐ IV. CHỨNG CHỈ : Do Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh cấp V. ĐỊA ĐIỂM HỌC : Cơ sở Quận 3: Xem sơ đồ CSQ3 ĐC: Trường THCS COLETTE, Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, TP.HCM (Đối diện tượng đài Thích Quảng Đức) ĐT: (028) 6659 2738 - 2214 2838 Thời gian học: tối 2,4,6 (18h00-20h30) hàng tuần
Trung Tâm Tư Vấn Đào Tạo Kinh Tế Toàn Cầu Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, TP.HCM
12/03/2019
Short-term
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  NGHIỆP VỤ THƯ KÝ & QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Giảm 20% cho các học viên đăng ký trước ngày khai giảng. Giảm 30% cho nhóm 5 học viên đăng ký trước ngày khai giảng. => NGÀY KHAI GIẢNG KHÓA MỚI: 08/03/2019 * GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU: Bất cứ một cứ quan đơn vị nào cũng cần phải có thư ký; thư ký là một nghề mà ai cũng có thể học được và làm được? ngoài kiến thức chuyên môn bạn chưa làm được nghề thư ký. Nghề thư ký phải được đào tạo một cách bài bản về nghiệp vụ thì kết quả làm việc mới đạt hiệu quả cao. Thư ký là một nghề: ”là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Giám đốc”. Nghề thư ký chính là nơi giúp bạn tích lũy kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng sống; nâng cao nghiệp vụ; là nơi có cơ hội thăng tiến không những vậy nghề thư ký giúp bạn có mức lương tương đối cao và ổn định. Tại sao bạn không tạo cơ hội bằng chính khả năng và nghị lực của mình?. Để khởi đầu các bạn cần chọn cho mình một chương trình học uy tín, chất lượng. * ĐỐI TƯỢNG: Các anh/chị học viên đang làm công tác văn phòng có nhu cầu và cần trang bị kiến thức để làm thư ký. Các anh/chị đang làm nhân viên tại các lĩnh vực khác có ý định chuyển qua làm công tác thư ký. Những sinh viên thuộc các khối ngành kinh tế, tài chính, .... chuẩn bị tốt nghiệp cần trang bị kiến thức để chuẩn bị xin việc làm. I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC: Phát triển văn hóa doanh nghiệp - Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp, cách thức tổ chức về văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp liên doanh và nước ngoài. - Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. - Định hướng và hoạch định các nguồn lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp. - Phát triển kỹ năng giao tiếp và hoạch định công việc, thông qua các chương trình thảo luận tại lớp và đánh giá VNDN tại các công ty Nhật Bản. - Thực hành trở thành chuyên viên tư vấn phát triển VHDN, vì mục tiêu phát triển bền vững tại doanh nghiệp. - Văn hóa doanh nghiệp giá trị cốt lõi quyết định sự thành bại của DN, xây dựng VHDN hôm nay nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp trong tương lai. Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng - Nắm rõ vai trò chức năng nhiệm vụ của thư ký. - Xây dựng hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức văn phòng làm việc. - Chuẩn bị tốt để thành công trong việc sắp xếp ngày làm việc có hiệu quả, tổ chức dự toán chi phí hội nghị, hội thảo thật đầy đủ chu đáo. - Thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp, tạo ấn tượng thiện cảm, sự tin cậy, sức thuyết phục trong các mối quan hệ trong cơ quan. - Hiểu biết các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả, những kỹ năng quan trọng trong việc đón tiếp khách, xử lý công việc cho khách đến cơ quan làm việc. - Thực đúng công tác, văn bản đến - văn bản đi, sắp xếp lưu trữ hồ sơ bảo mật khoa học (Cục văn thư và lưu trữ nhà nước) - Soạn thảo văn bản hành chính nhà nước (thông tư 01-2011 / TTBNV ngày 19/01/2011) - Kỹ thuật phỏng vấn và dự tuyển, kinh nghiệm nghề thư ký. Nghệ thuật và tâm lý giao tiếp - Khái quát về tâm lý, tìm hiểu về quá trình giao tiếp căn bản, các hành vi giao tiếp của con người. - Tâm lý quản lý cung cấp những kiến thức kỹ năng chung nhất để làm việc giữa con người với con người trong quản lý, cũng như nhà quản lý với nhân viên. Các vấn đề về lễ tân - Giúp học viên nắm vững công tác lễ tân và giao tiếp quốc tế. - Chuẩn bị đón tiếp, sắp xếp chỗ ngồi và xác định các loại tiệc để chiêu đãi khách đúng với phong tực tập quản quốc tế, đặc điểm cộng đồng các dân tộc và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. - Tạo phong cách xã giao mới trong phép lịch sự giao tiếp, nghi thức nơi bàn ăn, nghi thức tặng hoa, quà và quà lưu niệm. - Thể hiện người dẫn chương trình trong các buổi lễ tiệc. - Những điểm lưu ý của hợp đồng đặt tiệc. Trang phục, trang điểm công sở - Giúp học viên có những kiến thức và chăm sóc bảo vệ làn da đẹp của chính mình. - Nắm vững kiến thức trang điểm phù hợp để tạo khuôn mặt khả ái, ấn tượng khi giao tiếp trực diện. - Cung cấp ứng xử văn hóa lịch sự nơi công sở được thể hiện qua trang phục, trang điểm, trang sức, tính thẩm mỹ và cũng là nét đẹp tâm tâm Việt Nam trong xã hội ngày nay. II. THỜI GIAN HỌC : 3 tháng (Thời gian học là dự kiến) III. HỌC PHÍ / KHÓA : 1.200.000 VNĐ IV. CHỨNG CHỈ : Do Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh cấp V. ĐỊA ĐIỂM HỌC: Cơ sở Quận 3: Xem sơ đồ CSQ3 ĐC: Trường THCS COLETTE, Số 10 Hồ Xuân Hương, phường 6, Quận 3, TP.HCM (Đối diện tượng đài Thích Quảng Đức) ĐT: (028) 6659 2738 - 2214 2838 Thời gian học: tối 2,4,6 (18h00-20h30) hàng tuần