IABM

2 course(s) at IABM

IABM 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
06/03/2019
Short-term
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Phân Tích và Kiểm Soát Tài Chính là một trong những công việc đòi hỏi tính chuyên môn cao. Đây là công việc rất cần thiết đối với nhà quản lý, các cán bộ cấp cao giúp phân tích các con số, dữ liệu từ đó phân bổ tài chính và quản lý một các phù hợp nhất góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Các con số lạnh lùng, nhằng nhịt trong Báo cáo Tài chính là “người bạn” đồng hành của Nhân viên kế toán, Kế toán Trưởng, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Điều hành cũng như các nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải dễ dàng và không phải ai cũng có thể hiểu trọn vẹn các số liệu quan trọng đó, để có thể tư vấn cho cấp trên hoặc tự mình đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý, kể cả những người đã tốt nghiệp đại học tài chính kế toán hay những người đã nhiều năm lăn lộn trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Phân tích và kiểm soát Tài chính là nghệ thuật phiên dịch các số liệu, bao gồm phân tích và giải thích các Báo cáo Tài chính thành những thông tin hữu ích, làm cơ sở cho việc ra các quyết định tài chính. Nghệ thuật này không chỉ đòi hỏi vốn kiến thức, hiểu biết nhất định về tài chính – kế toán, về quản trị kinh doanh mà còn yêu cầu những kỹ năng mang tính hệ thống và logic hết sức đặc thù. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế toàn cầu, cùng “bơi” trong một đại dương đầy thách thức, biến động và bất ổn của khủng hoảng và hậu khủng hoảng kinh tế, vốn kiến thức này, kỹ năng này càng phải được cập nhật, củng cố và nâng cao hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, IABM đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai chương trình đào tạo “Phân Tích và Kiểm Soát Tài Chính”. Chương trình đặc thù này sẽ giúp người học hiểu được vai trò của phân tích và kiểm soát Báo cáo Tài chính cũng như sử dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật phân tích tài chính thông dụng và mới nhất như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số… THỜI LƯỢNG 8 buổi + 1 buổi thi MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:  Hiểu tầm quan trọng của phân tích và kiểm soát tài chính; Biết cách phân tích các số liệu kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích; Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng, làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định tài chính. NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Lập và hiểu các chỉ tiêu đáng chú ý trên báo cáo tài chính Phải thu khách hàng Đầu tư ngắn hạn và dài hạn Thuế GTGT được khấu trừ và các khoản phải thu nhà nước Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định Tài sản thuê tài chính và khấu hao TSCĐ thuê tài chính Chi phí trả trươc dài hạn Phải trả người bán Vay và nợ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Các khoản phải nộp nhà nước Quỹ, Nguồn vốn 2. Phân tích và kiểm soát tài chính Trình tự, nguyên tắc thực hiện khi phân tích BCTC Trình tự phân tích báo cáo tài chính Phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Phân tích các chỉ số trên báo cáo tài chính Phân tích nguồn tài trợ để đánh giá tình hình tài chính Phân tích chỉ số cơ cấu vốn ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Các nhà quản lý tài chính – kế toán, Kế toán tổng hợp Chuyên viên kế toán Chuyên viên tài chính, tài chính ngân hàng Chuyên viên Phân tích đầu tư của các doanh nghiệp…
IABM 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
06/03/2019
Short-term
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo là lĩnh vực tối quan trọng và là một phần không thể tách rời trong quản trị doanh nghiệp. Đây cũng là nhiệm vụ không thể thiếu của đội ngũ lãnh đạo .  Mặc dù rất am tường về thị trường và công nghệ, kỹ thuật, nhưng nếu chưa được trang bị kiến thức về kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo thì nhà điều hành, quản lý doanh nghiệp sẽ luôn phải đối diện với các vấn đề sống còn: Làm sao để an tâm khi đặt bút ký báo cáo tài chính? Làm sao để xây dựng và quản lý vốn lưu động tối ưu? Hoạt động kế toán – tài chính doanh nghiệp đang gặp trở ngại nào? Làm sao để kiểm soát bộ máy kế toán? Xuất phát từ sự am hiểu và nhận thức mới về quản trị tài chính doanh nghiệp, Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp hợp tác cùng Hiệp hội các Nhà quản lý Anh quốc biên soạn chương trình đào tạo mang tên “Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo”. Chương trình  “Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo”  được thiết kế nhằm trang bị cho những nhà lãnh đạo, điều hành, quản lý cấp trung – những người không chuyên về tài chính, kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu, các kỹ năng và công cụ thực tiễn trong việc phân tích và đánh giá tình hình tài chính, quản trị chi phí hiệu quả. Với phương pháp đào tạo mang tính huấn luyện – chia sẻ, chương trình “Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo” đã được IABM triển khai thành công trong suốt nhiều năm qua với sự tham gia của các cấp lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sau khi hoàn thành 5 buổi đào tạo trong chương trình “Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo”, nhà điều hành, quản lý sẽ có khả năng đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt và kịp thời, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. THỜI LƯỢNG 5 buổi + 1 buổi thi MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể: Lĩnh hội nhận thức mới về hoạt động kế toán – tài chính doanh nghiệp Biết cách tổ chức một bộ máy kế toán – tài chính hiệu quả Hiểu được vai trò của bộ phận kế toán trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp NỘI DUNG KHÓA HỌC  Vai trò của kế toán doanh nghiệp Luật kế toán và các văn bản có liên quan Kế toán tài chính và kế toán quản trị Tìm hiểu về mô hình báo cáo tài chính doanh nghiệp Báo cáo cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo thuyết minh Tìm hiểu mô hình tài chính doanh nghiệp Tài chính là gì? Quản lý tài chính là gì? Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp? Tối đa hóa lợi nhuận của công ty bằng cách xem xét chi phí sản lượng lợi nhuận và điểm hòa vốn Cấu trúc giá thành sản phẩm Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp một cách hiệu quả Quỹ, nguồn vốn