Search:

Event Địa điểm Date
Chiến lược Tài chính Doanh nghiệp (Khoá 18) CFO Vietnam
 • 03/06 08:30
Hết chỗ
Học phí Số lượng
Ưu đãi Trọn Khoáshow details + 4.500.000₫ (VND)   Expired
Ưu đãi Phần 1show details + 1.800.000₫ (VND)   Expired
Ưu đãi Phần 2show details + 1.800.000₫ (VND)   Expired
Ưu đãi Phần 3show details + 1.800.000₫ (VND)   Expired
Phí gốcshow details + 7.500.000₫ (VND)   Expired

 • 03/06
  08:30 - 17:00

Hotline 08 66 701 666

Đơn vị Đào tạo

Ý kiến học viên

Đối tượng học viên

 • CEO/Owner
 • BOD/BOM
 • Managers
 • Senior
 • Others

Lĩnh vực đào tạo

 • Fi/Ac
 • Tax
 • HR
 • Legal
 • Strategy
 • Others

Bạn không tìm thấy Khóa đào tạo đang quan tâm?

Quý vị có nhu cầu đào tạo tại doanh nghiệp
Hãy liên lạc với chúng tôi.

Ý kiến học viên

KHOADAOTAO.VN